Symposium – 23 juni


Verdediging en presentatie van het proefschrift 'Zuivere, eerlijke, oprechte kerkmuziek'

De Stichting Cantoraat Oude Kerk kondigt met trots aan dat Christiaan Winter zijn proefschrift zal verdedigen op 23 juni 2023 om 13.45 in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze promotieplechtigheid vormt de afsluiting van een gedreven onderzoek naar het leven en werk van Willem Vogel. De plechtigheid is ingebed in een symposium over de relatie tussen klank en religieuze identiteit dat zal plaatsvinden in de NU-02C51 Debatzaal (Theater 5) in het NU-gebouw van de Vrije UniversiteitHet symposium vangt aan om 09.30 met beiaardspel door Henk Verhoef. Het gehele programma kunt u hier downloaden. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het symposium. Wel vernemen wij graag of u het symposium hoopt bij te wonen om een inschatting van het aantal deelnemers te kunnen maken. Dit kunt u aangeven door een mail te sturen naar: registration.expertisecentrum.frt@vu.nl

Daarnaast is er de mogelijkheid om u in te schrijven voor de publieksuitgave van het onderzoek een prachtig hardcover ingebonden uitgave over het leven en werk van Willem Vogel. Ook dit kunt u aangeven via st.cantoraat@gmail.com. De prijs voor dit boek bedraagt €50,- en mag worden overgemaakt op bankrekening NL 77 INGB 0006 1810 26 tnv Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam. De Stichting Cantoraat heeft een culturele ANBI status. Het RSIN nummer is 816777743

symposium 23 juni