Stichting Cantoraat


Onderzoeksproject Willem Vogel – update maart 2022

In 2020 reed Covid-19 op hardhandige wijze de herdenking van de honderdste geboortedag van Willem Vogel in de wielen. De geplande zang- en studiedag op 1 mei van dat jaar ging niet door en in plaats daarvan verscheen een maand lang dagelijks een partje uit het leven en werk van de componist – nog steeds op http://www.stichtingcantoraat.nl/vogelmaand-mei/ na te lezen. Als amuses voor het grotere werk verschenen al een canonboek en een beknopte biografie.

Sinds die tijd stonden het archiefonderzoek en de boekstaving van Vogels biografie niet stil. In drie hoofdstukken is het rijke werkzame leven van Vogel in beeld gebracht. Daaruit valt één conclusie met zekerheid te trekken: de man was onafgebroken – bestuurlijk, componerend of uitvoerend – bezig met kerkmuziek. Het daarop volgende hoofdstuk geeft een overzicht van het totale oeuvre van Vogel en laat zien hoe het de aard van zijn werk meebewoog met het kerkmuzikaal getij en met Vogels eigen muziekpraktijk. Vervolgens zijn uit deze enorme verzameling composities de strofeliedmelodieën bij geestelijke tekst – niet alleen een zeer belangrijke categorie in zijn oeuvre, maar ook het bekendste deel daarvan – aan een nadere muzikale analyse onderworpen. Momenteel wordt gewerkt aan een hoofdstuk waarin Vogels klankidioom, zoals dat uit de analyse naar voren komt, gelegd wordt naast dat van vakgenoten uit het de onderzochte periode. Ook wordt onderzocht hoe zich in Nederland een specifiek melodietype van kerkliederen kon ontwikkelen en hoe de klanktaal daarvan aansluit de identiteit van het Nederlands protestantisme.

Het resultaat dreigt een kloek boek – in stijlvolle vormgeving – te worden. Gezocht wordt nog naar een manier om ook een bijbehorend klinkend overzicht van Vogels werk te kunnen bieden. In deze nog altijd onzekere tijden is het gevaarlijk om een tijdschema te noemen, maar alle inspanningen zijn erop gericht om het project vóór het einde van dit kalenderjaar af te ronden en dus ook de inhoud van de dissertatie in 2022 te kunnen verdedigen.

Wanneer u de Stichting Cantoraat wilt steunen en een bijdrage wilt leveren aan het onderzoeksproject over Willem Vogel kan dit door een bedrag over te maken naar bankrekening NL 77 INGB 0006 1810 26 tnv Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam.

De Stichting Cantoraat heeft een culturele ANBI status. Het RSIN nummer is 816777743