Biografie en Canonboekje


De Stichting Cantoraat heeft ter gelegenheid van het jubileumjaar een tweetal boekjes uitgegeven. Een beknopte biografie over Willem Vogel en een Canonboekje met enige niet eerder gepubliceerde composities. 
Beide boekjes, biografie en canonboekje zijn te bestellen bij de penningmeester jdotakaarsatfreelerdotnl – telnr. 06 20 60 93 01. De biografie kunt u bestellen voor een bedrag van €12,50,- en het canonboekje voor €7,50, inclusief verzendkosten. Voor €16,- krijgt u beide boekjes toegestuurd. Het geld kan worden overgemaakt naar bankrekening NL 77 INGB 0006 1810 26 tnv Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam. Met u bijdrage steunt u het onderzoek naar de muziek van Willem Vogel en zijn invloed op de naoorlogse kerkmuziek.