Christiaan Winter

Christiaan Winter (’s-Gravenhage, 1967) studeerde tussen 1985 en 1993 aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Utrechts Conservatorium. Naast kerkmuziek studeerde hij daar orgel bij onder meer Kees de Wijs, Kees van Houten en Reitze Smits en koordirectie bij Reinier Wakelkamp en Krijn Koetsveld. In 2004 vervolgde hij zijn muzikale opleiding bij Bernard Winsemius en Henk Verhoef aan de Nederlandse Beiaardschool, alwaar hij in 2007 de graad van Master of Music behaalde.
Christiaan Winter is sinds 1996 kerkmusicus van de Oude Kerk in Amsterdam. Daarnaast is hij dirigent van het Haarlems vocaal ensemble Kwarts en het Vocaal Kerkmuziek Ensemble, vaste scribent van de periodiek Muziek en Liturgie, bestuurslid van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek, Beiaard Centrum Nederland en de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en lid van de redactie van het nieuwe liedboek. Sinds 1 maart 2009 is Chistiaan Winter stadsbeiaardier van Alkmaar.

Vanaf 2018 is Christiaan als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar de invloed van het werk van WIllem Vogel op het idioom van de Nederlandse naoorlogse protestantse liturgische muziek.