Bestuur

Als bestuursleden zijn bij de stichting betrokken:

Lisa Hinfelaar – voorzitter
Els Kaars – penningmeester
Adriaan Rodenburg - 
Arjan de Nooijer – secretaris

De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid. Het betreft een onbezoldigde functie