Doel en Missie


Doel & Missie

De Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam is in 1974 opgericht met als doel het wekken van belangstelling voor en het doen functioneren van kerkmuziek en de Oude Kerk te Amsterdam te maken tot een belangrijk centrum van in de liturgie passende kerkmuziek. De middelen waarmee de stichting vanaf de oprichting aan deze doelen heeft gewerkt zijn het tot klinken brengen van kerkmuzikale composities van musici die verbonden zijn geweest aan de Oude Kerk, en de uitgave van deze composities als bladmuziek. In de komende jaren wil de Stichting Cantoraat onderzoek stimuleren naar kerkmusici die aan de Oude Kerk te Amsterdam verbonden zijn geweest en voor dergelijk onderzoek de passende middelen bijeenbrengen. 

Wanneer u de Stichting Cantoraat wilt steunen en een bijdrage wilt leveren aan het onderzoeksproject over Willem Vogel kan dit door een bedrag over te maken naar bankrekening NL 77 INGB 0006 1810 26 tnv Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam.

De Stichting Cantoraat heeft een culturele ANBI status. Het RSIN nummer is 816777743