Huidige Activiteiten & Begroting

De verkoop van kerkmuziek die in de Oude Kerk is ontstaan is een vast onderdeel van de activiteiten van de Stichting. Het aantal bestellingen is in de loop der tijd afgenomen. In de onderstaande tabel vindt u de financiele resultaten van de stichting in de periode 2016 t/m 2021:


Exploitatie 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Inkomsten 0,10 4,55 3.362,02 8.888,32 9.414,18 14.647,53  
Uitgaven 1.217,24 114,04 4.833,30 9.556,53 9.239,45 6.032,94  
Resultaat  -1.217,14 -109,49 -1.471,28 -668,23 174,73 8.614,59  


Daarnaast heeft de Stichting in 2018 de statuten gewijzigd om in de toekomst kerkmuzikaal onderzoek te stimuleren, te faciliteren en te promoten. Voor het dit jaar opgestarte onderzoek van Christiaan Winter in de periode 2018-2023 naar zijn voorganger Willem Vogel zal de stichting fondsen aanschrijven die kermuzikaal onderzoek willen financieren. Activiteiten zoals een symposium rondom de honderdste geboortedag van Willem Vogel zullen door de stichting worden georganiseerd; de uitgave van werkenlijst, biografie en proefschrift zullen door de stichting worden uitgegeven. Daartoe is onderstaande meerjaren begroting opgesteld:

Inkomsten 2019 2020 2021 2022 2023


Reeds toegezegde giften van particulieren 4.112 2.500 13.000 8.500  -
Verkoop materialen 27 1.600 1.000 400 100
Bijdragen van derden 750 2.000 1.000 1.000 2.000
Bijdragen fondsen 4.000 15.050 15.000 15.250 13.7508.888 21.150 30.000 25.150 15.850


Uitgaven


Samenstellen oeuvrelijst Willem Vogel 4.140Biografie Willem Vogel 4.5001e fase onderzoek + vervolg      15.000 15.000 15.000 15.000


Kosten publicatie oeuvrelijst en biografie
2.500


ontwerp en drukproef         presentatie publicatie mei 2021 (101ste geboortedag)
  2.500studiedag / symposium n.a.v. 1e resultaten onderzoek

7.500digitalisering composities Willem Vogel


4.000


publicatie definitief resultaat onderzoek7.200


bestuur              45            200            200            200            200
administratie            188            200            200            200            200
onderhoud website            477            500            500            500            500
onvoorzien            207            250            250            250            2509.557 18.650 26.150 20.150 23.350
saldo   -668 2.500 3.850 5.000 -7.500