12 mei


Vogel in beeld – Speeltrommel van de Lange Jan

In het archief van Willem Vogel bevindt zich een bescheiden hoeveelheid foto’s. Ze tonen de kerkmusicus in verschillende decors en laten vooral een mooi tijdsbeeld zien.

Willem Vogel was componist, organist en dirigent, maar hij heeft ook een jaar gestudeerd aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, naar eigen zeggen om in verband met zijn beiaardcomposities vertrouwd te raken met het instrument. Natuurlijk werd de toen al bijna veertigjarige student wel geacht het volledige curriculum te volgen. Hij moest leren hoe het instrument bespeeld wordt, maar ook het versteken van de speeltrommel behoort tot de vaardigheden van de beiaardier. 


Versteekles op de Onze-Lieve-Vrouwetoren in Amersfoort, Collectie Nederlands Muziek Instituut.

Leen ’t Hart (links op de foto, zelfde bouwjaar als Willem Vogel) was de oprichter en eerste directeur van de Nederlandse Beiaardschool. Willem Vogel is bezig de pinnetjes (noten) op je juiste plaats in de speeltrommel te steken terwijl medestudent Leo van Stempvoort (van 1957 tot 1984 organist van de Cunerakerk in Rhenen) toekijkt. Ín de trommel zit de monteur die alle noten vastdraait. Het tafereel speelt zich af op ongeveer 50 meter hoogte in de Onze-Lieve-Vrouwetoren in Amersfoort, in de volksmond: de Lange Jan. Leen ’t Hart was beiaardier van het carillon in die toren. Nog altijd leren de beiaardstudenten op deze speeltrommel de kneepjes van het vak – tot vreugde of ergernis van de binnenstadsbewoners van de Keistad.