18 mei


Vogelkoor – God, mijn God, naar U blijf ik zoeken (Liedboek 63b)

Maandag is het Vogelkoordag. Veel liturgische en koormuziek van Willem Vogel is vastgelegd op geluidsdragers. Veelzeggende documenten.

Vanaf de eerste adventszondag van 1964 is het in de Rooms-katholieke kerk toegestaan de liturgie te vieren in de volkstaal. Vanaf dat moment moet er ook werk gemaakt worden van het schrijven van teksten en muziek ten behoeve van de liturgie in de Nederlandse taal. De Nederlandse Sint Gregorius Vereniging neemt met de reeks Cantatorium de productie van antwoordpsalmen ter hand. Deze psalmen, die volgens het leesrooster (het lectionarium) een plaats hebben tussen de oudtestamentische en de brieflezing, kenmerken zich in de vorm door voorzangverzen – voor cantor of koor – en een refrein voor alle aanwezigen. Veel Rooms-katholieke kerkmusici en componisten schrijven muziek voor deze reeks, die eind jaren zeventig wordt uitgegeven. Onder hen min of meer bekende namen als Herman Strategier, Jan Valkestijn, Louis Toebosch en Maurice Pirenne. Het aandeel van protestantse componisten is beperkt: één Psalm van Adriaan C. Schuurman en drie van Willem Vogel.

Willem Vogel voegt zich uiteraard naar het gegeven stramien met voorzangverzen en een refrein. Toch blijven zijn composities een onmiskenbaar protestantste sound houden. Ook de bladspiegel is uitgesproken Vogeliaans: bladzijden na elkaar zijn er vrijwel zonder uitzondering slechts halve noten en kwartnoten te zien. Psalm 63 (Cantatorium 415) vond een plaats in zowel de Rooms-katholieke liedbundels Gezangen voor Liturgie en Laus Deo als in het protestantse Liedboek dat in 2013 verscheen.

Het Amersfoorts Vocaal Ensemble staat onder leiding van Gert Bremer. Bruno Wilderbeek – toen nog Jos – vertolkt de voorzangverzen en Frans Haagen bespeelt het orgel. KRO-NCRV verleende bereidwillig toestemming tot het digitaal openbaren van deze opname.