2 mei


Trivia – Verjaren

Zaterdag is de dag voor de alledaagse zaken die er wat minder toe doen, maar leuk zijn om doorverteld te worden of gewoon om de eigen nutteloze kennis op peil te houden.

Op 2 mei 1920 slaat de bliksem in de Hervormde Kerk van Koog aan de Zaan. Het godshuis brandt grotendeels af. De gedenkplaat van dit voorval in voornoemde kerk wekt de vrolijke belangstelling van Willem Vogel. Op de genoemde datum is hij immers geboren. Bepaald niet als een bliksemschicht, want de verlossing geschiedt middels een keizersnede. Het gezin Vogel woont dan in de Amsterdamse Pijp en de kleine Willem wordt eind juni 1920 gedoopt in de wijkkerk, de Oranjekerk door de bijna zeventigjarige dominee Ahasuerus Voorhoeve, bouwpastor van de toen vrij nieuwe kerk (1903).

Oranjekerk in de Amsterdamse Pijp, Beeldbank Stadsarchief Amsterdam

Op zijn vijfentwintigste verjaardag treedt Willem Vogel in het huwelijk met Tini Salentijn, zodat vanaf dat moment – heel economisch – al zijn eigen lustra samenvallen met de kroondagen van de echtverbintenis tussen Willem en Tini. Op vrijwel de laatste oorlogsdag is er geen gelegenheid om groots uit te pakken; het vervoer van het bruidspaar geschiedt per boerenkar en na afloop van de plechtigheid is er als traktatie een boterham met kaas. Het huwelijk wordt keurig bijgeschreven in het trouwboek van de Hervormde Gemeente Nieuwer Amstel (het tegenwoordige Amstelveen).

Trouwboek van de Hervormde Gemeente Nieuwer Amstel, Archief Protestantse Gemeente Amstelveen

Decennia gaan en komen en vaak worden de onvermijdelijke verjaardagsliederen gemaakt en gezongen. Vooral Vogels koor Cantate Deo uit Ouderkerk laat geen gelegenheid voorbij gaan en zingt de jarige steevast rond zijn verjaardag toe.

Ja, dat kind uit Amsterdam
werd een heel bekende man! (1980)

Ja, zelfs op uw verjaardag
bent u nog liever hier,
dan thuis te converseren
bij koffie, wijn of bier. (1989)

Als Willem Vogel in 1990 zijn zeventigste verjaardag nadert, richt hij een vriendelijk verzoek aan vrienden en bekenden om geen extra werk te maken van de viering van dat feit.

Brief van Willem Vogel aan vrienden en bekenden, Nederlands Muziek Instituut

Vijf jaar later wordt er wél uitbundig feest gevierd in de Oude Kerk van Amsterdam. Op muziek van Josquin Desprez klinkt onder meer ‘Salus nostra, Vogeline veterrime’ – Gij zijt ons heil, zeer oude Vogel. Ook is er als cadeau het vriendenboek Woord op wieken voor de jubilaris, met tekstuele en muzikale bijdragen van dichters, theologen en kerkmusici.

Als Vogel tachtig wordt, neemt hij na bijna veertig jaar afscheid van zijn Amstellandse Cantorij (v/h Hervormd Kerkkoor Aalsmeer. Op tamelijk bescheiden wijze wordt aandacht geschonken aan beide mijlpalen: ‘Wij kunnen Willem bloemen ten afscheid en een doos bonbons voor zijn verjaardag geven’.

Op 2 mei 2005 staat de burgemeester van Amstelveen op de stoep van huize Vogel, vanwege het diamanten huwelijk van Willem en Tini. Zijn negentigste verjaardag beleeft Willem Vogel nog slechts in een waas; nog geen half jaar later overlijdt hij.

Vandaag: 100ste geboortedag van Willem Vogel met bijbehorende levenswijsheid (gezien het handschrift en de incorrecte spelling hoogstwaarschijnlijk geschreven in de laatste levensjaren van de componist).

Minicompositie, Nederlands Muziek Instituut