26 mei

 
Vogel in beeld – Willem Vogel en de omroep

In het archief van Willem Vogel bevindt zich een bescheiden hoeveelheid foto’s. Ze tonen de kerkmusicus in verschillende decors en laten vooral een mooi tijdsbeeld zien.

Een vast dienstverband bij de landelijke radio- en televisieomroepen heeft Willem Vogel nooit gehad. Zijn kerkmuziekkompanen Frits Mehrtens en Maarten Kooy hadden dat wel. Ook Vogels voorganger in de Nieuwezijdskapel – Meindert Boekel – en predikant van de Oude Kerk – Sytze de Vries – werkten bij de omroep. De contacten tussen Vogel en – met name – de NCRV waren steeds vaak en goed.

In de naoorlogse jaren is Willem Vogel met een zekere regelmaat als uitvoerend organist op de radio te beluisteren. In het toenmalige hoofd van de muziekafdeling van de NCRV – Mynko Geerink Bakker – heeft Vogel een warm pleitbezorger voor de muziek die hem na aan het hart ligt: de Duitse muziek uit de 17e, 18e en 20e eeuw. Die muziek vertolkt Vogel dan ook meestal, aangevuld met composities van eigen hand. Ook voor orgelbegeleidingen bij uitzendingen van het NCRV Vocaal Ensemble wordt Vogel gevraagd, hij verzorgt een radio-uitzending over het componeren van kerkliederen en wordt uitgebreid geïnterviewd voor de NCRV-gids.


Interview met Willem Vogel in de NCRV-gids, Collectie Nederlands Muziek Instituut.

Ook de V.P.R.O. (toen nog mét puntjes) en de IKOR (later IKON) doen ten behoeve van compositieopdrachten en de uitzending van televisievespers een beroep op Vogel.
Bij het veertigjarig bestaan van de NCRV in 1964 krijgt Willem Vogel van die omroep de opdracht tot het schrijven van de jubileumcompositie ‘David heeft de reus verslagen’. Datzelfde jaar volgt de televisiepremière van die compositie. Later wordt de medewerking aan het radioprogramma Woord op Zondag en Musica Sacra een frequent terugkerend programmapunt voor Vogels koren. Muziek van Vogel verschijnt bij de NCRV via enkele door die omroep uitgegeven liedbundels, Bijbelse zangspelen en Het lied van de week. 


Willem Vogel bij een televisieopname vanuit de Grote Kerk in Monnickendam, Collectie Nederlands Muziek Instituut.

Sluitstuk van de lange relatie tussen Willem Vogel en de NCRV is de dubbel-cd Geef stem aan de Eeuwige die de NCRV in 1998 uitgeeft. Vijftig composities van Willem Vogel worden op de schijfjes samengebracht waaronder nog eenmaal een omvangrijk werk dat in opdracht van de NCRV wordt geschreven. De orgelwerken speelt de componist zelf in (zie/hoor 21 mei) en koren die onder zijn leiding staan en stonden verlenen enthousiast medewerking aan de opnamen.
Lange tijd levert de BUMA jaarlijks een flink pakket computeruitdraaien af bij huize Vogel in Amstelveen. De componist houdt goed bij wanneer zijn muziek via de ether te beluisteren is. Hij is voor dat doel zelfs omroepgidslezer van zowel de NCRV als de EO geworden. En de BUMA kan een briefje van Vogel verwachten als men een compositie van hem over het hoofd heeft gezien.