28 mei


Toetsen – Draaiorgel 

Op 8 september 2002 neemt Willem Vogel afscheid van de Oude Kerk nadat hij eerder dat jaar zijn taken als organist al heeft neergelegd. Er is een programma samengesteld dat vrijwel exclusief muziek bevat van de scheidend musicus, veel stukken op voorstel van hem zelf.
Programmaopzet afscheid Willem Vogel, Privécollectie Christiaan Winter.

Toch moet Vogel zich op deze dag ook een verrassing laten welgevallen. Dat er niet kan worden voldaan aan Vogels wens om in de Oude Kerk begraven te worden, zal waarschijnlijk voor hem geen verrassing of enorme teleurstelling zijn. Noch kan de onthulling van een uit hout gesneden misericorde met de beeltenis van Vogel onder een van de koorbanken een overrompelende ervaring geweest zijn; Vogel had er zelf voor moeten poseren.

Willem Vogel en houtsnijder Kees van Mierlo bij de door laatstgenoemde gesneden misericorde onder een van de koorbanken in de Oude Kerk. Op verzoek van Vogel is zijn monogram toegevoegd aan het houtsnijwerk, foto: Peter Lowie.
Slechts één programmaonderdeel is echt verborgen gebleven voor de vertrekkend kerkmusicus. Aan het einde van het programma strooit opeens het heimelijk de kerk binnengereden draaiorgel ‘De Sik’ zijn klanken in de gewelven. Misschien is dat nog wat voorzichtig uitgedrukt; de voor draaiorgel bewerkte melodieën van Vogel worden met grote kracht door de draaiorgelpijpen geblazen zodat een pandemonium van geluid de Oude Kerk op haar grondvesten doet schudden.
 
Welke melodie van Vogel leent zich het beste om bewerkt te worden voor draaiorgel? Die van de  bruiloftsgasten natuurlijk.