30 mei


Trivia – Willem Vogellaan

Zaterdag is de dag voor de alledaagse zaken die er wat minder toe doen, maar leuk zijn om doorverteld te worden of gewoon om de eigen nutteloze kennis op peil te houden.
 
In februari 1987 valt bij de familie Vogel een brief van de Gemeente Oegstgeest op de mat. Het is een verzoek aan Willem Vogel of hij zijn toestemming wil verlenen aan het plan een bescheiden – en doodlopende – laan in een nieuwbouwwijk naar hem te vernoemen. 

Opvallend is dat drie personen naar wie in het kerkmuziekwijkje een straat vernoemd wordt op het moment van vernoemen nog in leven zijn: Vogel († 2010), Schuurman († 1998) en Engels († 2003). Doorgaans valt slechts leden van het koninklijk huis en sporthelden die eer ten deel. ‘Men had blijkbaar zoveel waardering voor de noten die ik opgeschreven heb, dat men besloten heeft mij erbij te betrekken’, zal Vogel er later over zeggen.


Verzoek Gemeente Oegstgeest aan Willem Vogel, Collectie Nederlands Muziek Instituut.
 
Willem Vogel verleent zijn toestemming en laat niet na de lokale pers van zijn woonplaats in te lichten, die met graagte aandacht besteedt aan dit bijzondere feit.


Knipsel Amstelveens Nieuwsblad, Collectie Nederlands Muziek Instituut.
 
Bij gelegenheid van diens vijfenzeventigste verjaardag ontvangt Willem Vogel enkele jaren later in de Oude Kerk uit handen van de burgemeester van Oegstgeest het straatnaambordje.

Willem Vogellaan Oegstgeest, foto: Jan Marten de Vries.