Werkenlijst Willem Vogel


De link www.werkenlijst.stichtingcantoraat.nl geeft toegang tot de volledige werkenlijst van Willem Vogel. Gezocht kan worden op de volgende ingangen:

  • Eerste regel: verreweg het grootste gedeelte van de muziek van Willem Vogel is vocale muziek.

de zoekfunctie is niet hoofdlettergevoelig

In de zoekfunctie kan men zoeken op woorden en delen uit de eerste regel.

Bij het zoeken behoeven de woorden niet in de juiste volgorde te staan.

  • Titel: niet alle werken zijn door Vogel voorzien van een titel.

  • Dichter: gezocht kan worden op de voor- of achternaam van de tekstdichter.

  • Liturgische plaats: in deze zoekfunctie kan gedacht worden aan: kyrie, gebed of avond.

  • Bezetting: in deze zoekfunctie kan gedacht worden aan: orgel, volkszang of blokfluiten.

  • Genre: klik het veld rechts in het scherm aan.

  • Kerkelijk jaar: klik het veld rechts in het scherm aan.

  • Jaar van uitgave: gezocht kan worden op jaren en perioden tussen 1946 en 2017.

 

Door met de muis over de velden van de resultaatschermen te gaan, wordt ook de aard van de gegeven informatie zichtbaar.

werken Willem Vogel