Opnames

 

Titel Genre Bron Medewerkenden Datering Opname Lengte
O heiland vol genade Kerklied   Jan Nelissen – jongenssopraan
Willem Vogel – orgel
Tini Vogel en Ellen Dorgelo – blokfluit
1959 1961 2’47”
Volksspreuken Koor wereldlijk Beeld en Geluid
NCRV
NCRV Vocaal Ensemble o.l.v. Marius Voorberg 1950 1951 4’56”
Partita over Psalm 139 voor strijkorkest Orkest Beeld en Geluid
NCRV
Radio Kamerorkest o.l.v. Meindert Boekel 1953 1954 9’35”
Wij willen de bruiloftsgasten zijn Kerklied LP Zingt voor de Heer
Van der Leeuwstichting
Kinderkoor en gemeente 1961 1970 2’22”
Petit & Fritsensuite Beiaard Beeld en Geluid
NRU
Hein de Ligt 1959 1964 7’35”
Alles was ihr tut Motet CD Geef stem aan de Eeuwige
NCRV
Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter 1965 1998 3’56”
Liturgische suite Orgel Beeld en Geluid
NCRV
Willem Vogel – orgel (Nicolaikerk Utrecht)
Schuldbelijdenis – Mijn hert is boos en schuldig

Genadeverkondiging – Het heil kwam van de hemel neer

Lofprijzing – Psalm 34

Geloofsbelijdenis – Dienstboek

Doop – Verheerlijkt hoofd

Lam Gods – Christus heilig Godslam/Jezus leeft en ik met Hem

1959 1963 15’38”
(3’05”)

(2’50”)

(1’35”)
(2’25”)
(3’00”)
(3’28”)

Wij trekken nu het diensthuis uit Kerklied Zingt voor de Heer
Van der Leeuwstichting
Gezamenlijke koren o.l.v. Willem Vogel 1970 1970 2’23”
Toen de mensen dan zagen het teken Motet LP Evangeliemotetten
Van der Leeuwstichting
Sweelinckcantorij o.l.v. Willem Vogel 1979 1980 2’21”
Laudate Dominum Psalm (Latijn) CD Geef stem aan de Eeuwige
NCRV
Jolande den Braber – sopraan
Christiaan Winter – orgel
1976 1998 1’45”
God, mijn God, naar U blijf ik zoeken Psalm CD U zoekt mijn hart 1
KRO
Amersfoorts Vocaal Ensemble o.l.v. Gert Bremer
Jos Wilderbeek – cantor
Frans Haagen – orgel
1977 1990 4’05”
En zij aten Motet CD Geef stem aan de Eeuwige
NCRV
Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter 1982 1998 1’52”
Uit uw verborgenheid Kerklied CD Advent en Kerst Oude Kerk
Stichting Cantoraat
Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter 1985 1998 2’19”
Gebed des Heren
Liturgicum CD Pasen in de Oude Kerk
Stichting Cantoraat
Sweelinckcantorij o.l.v. Willem Vogel
Nico Verrips – orgel
1989 1995 1’34”
Psalm 25
Psalm CD Advent en Kerst Oude Kerk
Stichting Cantoraat
Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter
Willem Vogel – orgel
1991 1999 2’21”
De kerk is daar Kerklied CD Geef stem aan de Eeuwige
NCRV
Cantate Deo o.l.v. Willem Vogel
Koperblaaskwartet van het Leger des Heils
1995 1998 2’01”
Alle eer en alle glorie Orgel CD Geef stem aan de Eeuwige
NCRV
Willem Vogel – orgel 1998 1998 2’46”
Alom gedonder (Psalm 2) Psalm CD Advent en Kerst Oude Kerk
Stichting Cantoraat
Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter
Willem Vogel – orgel
1999 1999 5’32”
Wij moeten gode zingen Kerklied CD Met hart en ziel
NCRV
Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter
Willem Vogel – orgel
Bert Griffioen – blokfluit
1959 2000 3’19”